İslam Hukukunda Hayvan Hakları [ Adnan Koşum ]

Yayınevi: Diyanet İşleri Başkanlığı

Hayvanların günlük hayatımızda önemli· bi·r yer i·şgal etti·ği·, dünyayı adeta onlarla paylaştığımız, bu sebeple hayvanlara karşı da bazı sorumluluklarımızın olduğu bi·r gerçekti·r. Hayvan hakları başlığı altında olmasa bi·le i·nsanların hayvanlara, genel olarak tabi·ata nasıl davranması gerekti·ği· meselesi· tari·h kadar eski· bi·r sorundur. Bu eserde günümüzde hayvanlara yapılan kötü muameleler ve hayvan haklarına yapılan saldırılar, i·nsan haklarının yanı sıra hayvan hakları sorununu gündeme geti·rmi·şti·r.

Fiyat: 12,00
İndirim Oranı : %18
Satış Fiyati: 9,84

Yayınevinin şartlarına bağlı olarak yaklaşık 3 günde kargoya verilir
Satın Al