Spektrum, Sağdan Sola Düşünce Hayatı [ Perry Anderson ]

Yayınevi: İletişim Yayınevi

“Yaşanan entelektüel restorasyonun büyüklüğü –tarihsel referansı içinde
ciddiye alınacak ‘neoliberalizm’ terimi, bu restorasyondan bir şeyler
kaptı alışıldığı üzere, değişik biçimlerde Sol’un üzerine yüklendi. Yenilgi
başa çıkması zor bir deneyimdir: Yenilenler daima yenilgiyi yüceltme
eğilimi içine girerler. Ama en sonunda yenilginin üstesinden gelinecekse,
kendini kandırmadan ya da boyun eğmeden, teorik rakiplerle doğrudan
yüzleşmek gerekir. Bu, Sol’un kendi gelenekleri içinde rahat etmekle
yetinmeyen bir merak ve eleştiri kültürünü gerektirir.”
Sol’un küresel ölçekte bir itibar kaybı yaşadığı tartışılmaz bir gerçek
olarak ortada duruyor. “Başka bir dünya mümkün”ün ideolojisi, yerini,
tahayyülsüzlüğün de eşlik ettiği bir tür afaziye bırakmış durumda. Acilci bir
pratik kaygısı teorinin ve politik düşüncenin evrenini baskılıyor. Praksisin
yitip gittiği bir düşünsel atmosferi soluyoruz…
Spektrum: Sağdan Sola Düşünce Hayatı devrimler tarihi, tarihçilik,
emperyalizm ve kültür alanları üzerine titizlikle eğilen Perry Anderson’ın
tarihsel bağlamını ustalıkla gösterdiği Rawls’tan Habermas’a, Bobbio’dan
E.P. Thompson’a, Hayek’ten Gabriel Garcia Marquez’e kadar düşünsel
“spektrum”un çeşitli taraflarında yer alan figürlerin portrelerini sunarak
bizleri “şerefli ikincilik” tesellisiyle yetinmemeye fakat aynı zamanda
mağlubiyeti tadabilme erdemine ve cesaretine davet ediyor, eleştirel
merakı diri tutmanın ise tarihin düşünsel serüvenini sabırla katetmekten
geçtiğini anlatıyor.

Fiyat: 35,50
İndirim Oranı : %18
Satış Fiyati: 29,11

Yayınevinin şartlarına bağlı olarak yaklaşık 3 günde kargoya verilir
Satın Al