Türklerin Öteki Tarihi [ Ayşe Hür ]

Yayınevi: Literatür Yayıncılık

“Türk” kavramını “boy, kavim” anlamında ilk kullananlar  Cinliler, İranlılar ve Bizanslılar; “etnik kategori” olarak ilk kullananlar da Avrupalılar. Aradan geçen bunca yıl sonunda “Türk” denilince ne anlaşılması gerektiği, “Türkler ” bir etnik grup mu, bir halk mı, bir millet/ulus mu tartışmaları hâlâ sürüyor.

 

Ayşe Hür, Türklerin Öteki Tarihi’nde Yenisey Yazıtları’ndan başlayıp yakın geçmişe uzanan bir süreçte “Türk” kavramının ortaya çıkışını, gelişimini, Türk kimliğine karşılık gayri-Türk kimliğinin oluşumunu ve bu süreçteki etkileşimleri irdeliyor. Yazar, bir yandan tarih boyunca kendilerine Türk demiş, ya da başkaları (öteki) tarafından “Türk” diye adlandırılmış toplulukları ele alırken bir yandan da “Türk”, “Türkler”, “Türklük” gibi kavramların tarih içinde izini sürecek ipuçları veriyor.

 

İçindekiler

Giriş                                                                                       

Tarihi Aydınlatan “Bengitaş”lar                                              

Göktürklerde Şehircilik: “Temur Kazuğa Kurulan Balıklar”    

Türkler Kaç Devlet Kurmuştur?                                            

Türkler Nasıl Müslüman Oldu?                                              

Moğollar, Cengiz Han ve Ardılları                                           

Kubilay’ın Elçisi Rabban Şauma’nın Avrupa Seferi               

1071 Malazgirt Savaşı                                                           

Göktürkçe, Lisan-ı Türkî, Lisân-ı Osmânî ve Türkçe             

Bir Macar İcadı: Turancılık                                                     

Türk Milliyetçiliğinin Amiral Gemisi: İttihat ve Terakki Cemiyeti       

“Barbar” Türk’ten “Müslüman” Türk’e Yolculuk                     

Güneş Dil Teorisi                                                                   

Türkiye Yerine “Anadolu Cumhuriyeti” Olsaydı?                   

Doğu Türkistan Ne Yana Düşer?                                          

 

 

 

 

Hem Yakın, Hem Uzak: Bulgaristan Türkleri                         

Stalin, Naziler ve Kırım Tatarları                                            

Ya Taksim Ya Ölüm Davası: Kıbrıs                                       

Dağlık Karabağ Sorunu ve Hocalı Katliamı                           

Suriye ve Irak Türkmenleri

Fiyat: 25,00
İndirim Oranı : %18
Satış Fiyati: 20,50

Yayınevinin şartlarına bağlı olarak yaklaşık 3 günde kargoya verilir
Satın Al